Rozvoj a vzdelávanie.

Workshop trvajúci cca 5-6 hodín, zameraný na predstavenie základného pozadia témy spoločne s aktivitami pre jeho lepšie uchopenie. Účastníci si odnesú kľúčový vhľad do problematiky spoločne s praktickým základom. Na tomto môžu ďalej stavať vo svojom individuálnom štúdiu či ďalšom rozvoji. Workshopy obsahujú teda ako teoretickú, tak i praktickú časť.

Poskytujeme workshopy v oblasti osobného rozvoja, rozvoja zamestnancov, manažérov, špeciálne školenia a iné projekty na mieru.

Tieto projekty sú určené:

  • firmám a zamestnancom,
  • lídrom a manažérom,
  • záujemcom o osobný rozvoj,
  • pre tých, ktorí potrebujú nové nápady, myšlienky, riešenia.

Možné témy :

Efektívny mozog – technika rozhovoru.

Kreatívne techniky – hľadanie nových riešení netradičnými formami.

Work life balance.

Sme tím! – fázy budovania a vývoja tímu, komunikácia v tíme, koordinácia tímu, motivácia v tíme.

Rutina vs dobré a zlé návyky – malé návyky, návyk a zlozvyk, smer návykov, zoznam návykov, zmena návykov, cieľ vs. systém.

Burn – out …. alebo vyhorel som!

Manipulačné techniky, spoznaj manipulátora a bráň sa!