Teória a vedomosti.

Teoretická prednáška sa vždy týka vopred dohodnutej témy z oblasti osobnostného rozvoja. Prednáška je vedená interaktívnou a pútavou formou tak, aby oslovila aj emočnú zložku poslucháčov a zvýšila tým pravdepodobnosť, že si účastníci poskytnuté informácie zapamätajú a ďalej ich budú vedieť využiť vo svojich pracovných či osobných aktivitách.