Učiteľ príde, keď je žiak pripravený.

Tak ako? Ste pripravení?

Dovoľte, aby som sa vám na začiatok predstavila:

moje meno je Karin Peluchová. Som medzinárodne certifikovaná koučka. Vyštudovala som manažment a marketing na Univerzite Komenského v Bratislave. Štúdiu koučingu som sa venovala na medzinárodne akreditovanej austrálskej škole v Prahe, ktorá vyučuje metódou Brain-Based Coaching. Túto metódu vytvoril Austrálčan David Rock spolupráci s neurovedcami z Neuroleadership Institute. Úspešne som absolvovala medzinárodné skúšky certifikácie ICF – Medzinárodnej federácie koučov v Lexington, USA, stupeň ACC. A následne som si zvýšila svoje vzdelanie na prestížnej Cambridge Business School v oblasti Management Soft Skills, ktoré som úspešne ukončila MBA titulom. Momentálne moje vzdelávanie pokračuje na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v oblasti Psychológie. A keďže som zástancom celoživotného vzdelávania, v tejto ceste pokračujem ďalej.

Momentálne mám odkoučovaných cca 500 hodín.

Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.

M. GÁNDHÍ

Ako sa hovorí, buďte zmenou, ktorú chcete vidieť okolo seba. Keď sa zmeníte sami, zmení sa automaticky aj vaše okolie.

Som profesionálna brain based koučka a mentorka.  Vo First Person sa venujem transformačnému a transakčnému biznis a life koučingu, mentoringu, mentálnemu tréningu.

Lepšie spraviť niečo neskoro ako vôbec nezačať.

T.M.PLAUTUS

Nezáleží, kedy sa pre zmenu rozhodnete, ale či ju urobíte.

Ako vieme byť vo First Person pre Vás užitoční?

  • Medzi hlavné znaky, ktoré uplatňujeme pri práci sú: rešpekt, všímavosť, intuícia, empatia, schopnosť byť sám sebou, neposudzovať, ale podporiť, pozitívna energia a ohľad na osobnosť klienta.  
  • Životné skúsenosti a dlhoročné pracovné skúsenosti nám pomáhajú  vytvárať  pochopenie a bezpečný priestor pre klienta, aby sa mi mohol zdôveriť so svojimi myšlienkami, či už je to životná alebo biznis téma.  
  • Striktne sa riadime  pravidlami a kompetenciami ICF. Dodržiavame zásady etického kódexu, ochranu citlivosti informácií klientov formou diskrétnosti a mlčanlivosti. Všetky rozhovory sú prísne dôverné, poznámky vám budú na konci stretnutia k dispozícii, po poslednom stretnutí obdržíte koučovaciu správu.
  • Sme nadšení pre našu prácu, napĺňa nás a vidíme v nej absolútny zmysel a osobné poslanie.  
  • Naše vzdelávanie je neustále v pohybe, pracujeme na vlastnom osobnom rozvoji, aby sme našim klientom mohli poskytnúť najkvalitnejšie služby. Kontinuálne absolvujeme rôzne semináre, tréningy.
  • Koučing aj mentoring ponúkame formou osobných stretnutí, telefonicky alebo online (Skype, a iné). Osobné stretnutia sa realizujú prioritne v Bratislave, miesto stretnutia sa určí po dohode s klientom. Klientom mimo Bratislavy ponúkame svoje služby online alebo telefonicky, prípadne podľa dohody aj formou osobných stretnutí. V prípade záujmu o osobné stretnutie mimo Bratislavy flexibilita závisí od dohodnutých podmienok.
  • Trvanie jedného koučingového alebo mentoringového sedenia je, pokiaľ to nie je dohodnuté inak, 60 minút.