V čom vám môže pomôcť?

Mentoring pomáha zvyšovať motiváciu, podporu a prostredníctvom mentoringu sa odovzdávajú odborné skúsenosti nadobudnuté praxou. Rovnako ako brain based koučing je o vzájomnej dôvere a úzkom partnerstve.

V koučingu sa rady neposkytujú, kouč sa pýta a aktívne počúva, v mentoringu je situácia iná, ako mentor poskytujeme užitočné rady, tréningy a podporu klientovi. Všetko na základe vopred dohodnutých podmienok.

K preskúmaniu skutočnej dilemy klienta sa aj pri mentoringu využívajú otázky aj z koučingu, a to s dôrazom na efektívnosť.

S mentorovaným pracujeme na jeho najlepšom smerovaní a to tak, aby sa docielil požadovaný úspech a stanovený cieľ.

V oblasti mentoringu sa špecializujeme na …

  • project management a problémy v oblasti médií a kreatívy (negociácie, kontrakty, tendre, plánovanie),
  • individuálny biznis mentoring orientovaný na podporu predaja – vnímanie predaja očami skúsenej manažérky nákupu a koučky,
  • témy z korporátneho prostredia,
  • mentoring mladých talentov a športovcov,
  • témy na základe dohody s klientom.

Mentoring ponúkame formou osobných stretnutí, telefonicky alebo online (skype, zoom, google meet … ). 

Prihláste sa na free konzultáciu …